لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29610

سوال از من، جواب از مامان (۴۰) – کارکردن یک حکم شرعی است.

73

آرمان که چند روز دیگر به سن بلوغ می رسد باید برای ترقیات معنوی خود احکام الهی را انجام دهد. یکی از احکام در آئین بهائی کارکردن است. او نمی داند درطول سال تحصیلی و همچنین در تابستان که به کلاس ها مختلف می رود چه باید بکند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.