لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29593

کافه هنر (۲۶) – ای.تی داستان یک دوستی

181

در شرح این فیلم اومده، ای.تی. یکی از محبوب‌ ترین فیلم‌ها علمی–تخیلی با محوریت موجودات فضاییه. بیگانه‌ها فرازمینی و موجودات فضایی چهره‌ ای مهربان و انسانی دارن. حضور موجود فرازمینی بهانه‌ ای برای روایت داستان و نمایش روابط اجتماعی و عاطفی میان انسان‌ها است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.