لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29592

یک فنجان چای داغ (۲۰) – متیو ریکارد از نوع دوستی‌ می گوید

211

امروزه زندگی فردگرایانه در گوشه و کنار دنیا رواج پیدا کرده است، و این‌ امر‌ موجب بی ملاحظگی افراد نسبت به یکدیگر شده است. انسان ها برای بهبود وضعیت دنیا و زندگی هایشان نیاز به تقویت حس‌ نوع دوستی در خود دارند. این هفته با هم به صحبت ها متیو ریکارد، نویسنده و راهب بودایی‌ فرانسوی، راجع به اثرات نوع دوستی و داشتن ملاحظه برای دیگران گوش‌ می دهیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.