لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29589

یک قهرمان (۴۳) – لوک مایکلسون به فکر خواب کودکان است

177

لوک مایکلسون که به طور اتفاقی متوجه شد فرزندان یک خانواده نیازمند در همسایگیشون، تخت خواب ندارند و روی زمین می خوابند تصمیم گرفت با ساخت تخت ها دو طبقه، به کمک کودکان نیازمند بشتابد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.