لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29588

برنامه کامل ۵ مرداد ۱۳۹۷

159

پنج بخش پرده هفتم در این هفته مثل هفته قبل عبارتند از: «یک قهرمان»، «چند ثانیه با شما»، «موج مثبت»، «کافه هنر» و «یک فنجان چای داغ».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.