لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29576

فصل مشترک ف٢ – آیا مکانیزم‌های انتخاباتی بدون نقص هستند؟

179

از سویدا معانی، کارشناس حقوق بین الملل، پرسیدیم ما به عنوان کسانی که رهبران جهانی را برای جوامع خود انتخاب می‌کنیم، باید به چه نکات و مواردی توجه کنیم؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.