لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29524

برنامه کامل ۲ مرداد ۱۳۹۷

202

«جواهر وجود» و «سپهر سخن» به روال هفته ها قبل دو بخشِ این سه شنبه نقره ای هستند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.