لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29521

جواهر وجود (۴۲) – مراقبت و پرستاری

108

فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم که همیشه میل داشته باشند و پیش قدم باشند برای پرستاری ومراقبت از دیگران.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.