لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29507

برنامه کامل ۱ مرداد ۱۳۹۷

103

«این روزها» ، «دوران شکوفایی» و «گزیده هایی از یک سخنرانی» عناوین پیام دوست این دوشنبه هستند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.