لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29492

پیشنهاد (۴۰) – جهان هنرمندان

82

مخاطب اصلی پیشنهاد این هفته، مادران و پدرانی هستند که فرزندانشان به مدرسه می روند. برنامه‌ این هفته به این والدین عزیز پیشنهاد می کند که فرزندان خود را، به جای دکتر و مهندس و… هنرمند بار بیاورند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.