لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29464

سوال از من، جواب از مامان (۳۹) – رضایت والدین ق۲

89

در ادامه صحبت های روز قبل آرمان همچنان بر نظرش پا فشاری می کند وقبول ندارد که پدر و مادر دختر و پسر باید رضایتشان هنگام بستن عقد باشد. برای روشن شدن موضوع مادراز زاویه ای دیگر به مسئله نگاه می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.