لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29463

زاویه سوم (۶) – دموکراسی و اقتصاد ق۲

92

در ادامه برنامه قبل این سوال بررسی می‌شود که آیا رشد اقتصادی برای رسیدن به توسعه اجتماعی کافی است یا دموکراسی هم لازم است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.