لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29463

زاویه سوم (۶) – دموکراسی و اقتصاد ق۲

200

در ادامه برنامه قبل این سوال بررسی می‌شود که آیا رشد اقتصادی برای رسیدن به توسعه اجتماعی کافی است یا دموکراسی هم لازم است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.