دموکراسی و اقتصاد – بخش ۲

دموکراسی و اقتصاد – بخش ۲
تیر ۳۰, ۱۳۹۷

در ادامه برنامه قبل این سوال بررسی می‌شود که آیا رشد اقتصادی برای رسیدن به توسعه اجتماعی کافی است یا دموکراسی هم لازم است.

ثبت نام در خبرنامه