دموکراسی و اقتصاد – بخش ۲

Program Picture
دموکراسی و اقتصاد – بخش ۲
تیر ۳۰, ۱۳۹۷

در ادامه برنامه قبل این سوال بررسی می‌شود که آیا رشد اقتصادی برای رسیدن به توسعه اجتماعی کافی است یا دموکراسی هم لازم است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه