لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29437

چند ثانیه با شما (۴۲) – سازمانی برای بهبود زندگی

168

سازمان ملل متحّد، در توصیف بهزیستی میگه: «سازمان بهزیستی، عبارت است از مجموعه ای هماهنگ از برنامه ها و فعالیت هایی که زیر نظر و یا با کمک دولت، برای بهبود زندگی افراد و گروه های آسیب پذیر جامعه، انجام میشه»


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.