لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29436

یک فنجان چای داغ (۱۹) – قوانین فرزند خواندگی در ایران

129

فرزند خواندگی در ایران مانند کشورهای دیگر دنیا، روشی برای فرزند دار شدن است. قوانین و روند اداری فرزند خواندگی در ایران بسیار سخت گیرانه است. این هفته با هم‌ به صحبت های خانم مهرانگیز کار، وکیل، درباره تاریخچه و قوانین فرزند خواندگی در ایران گوش می‌دهیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.