لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29433

یک قهرمان (۴۲) – جودی فارلی با سرطان میجنگد

78

جودی فارلی که بهترین دوستش را به خاطر ابتلا به سرطان از دست داده، با کمک داوطلبان از والدین مجرد حمایتهای مالی، عاطفی می کند تا بهتر بتوانند بر درمان خود تمرکز کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.