لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29433

یک قهرمان (۴۲) – جودی فارلی با سرطان میجنگد

175

جودی فارلی که بهترین دوستش را به خاطر ابتلا به سرطان از دست داده، با کمک داوطلبان از والدین مجرد حمایتهای مالی، عاطفی می کند تا بهتر بتوانند بر درمان خود تمرکز کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.