لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29432

برنامه کامل ۲۹ تیر ۱۳۹۷

111

در این روز جمعه پرده هفتم برنامه هائی را در پنج بخش ارائه میکند.
یک قهرمان – چند ثانیه با شما – موج مثبت – کافه هنر – یک فنجان چای داغ.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.