لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29422

(آموزه‌های نو ق۲ – برابری جنسیتی (قسمت دوم

170

در قسمت اول برابری جنسیتی دیدیم که به نظر جاستین فین هیچ کدام از ما کاملا به خواسته‌اش نمی‌رسد مگر اینکه اول به برابری جنسیتی برسیم و برای رسیدن به برابری جنسیتی باید نگاهمان به خصوصیت‌های مرتبط با مردانگی و زنانگی را تغییر دهیم.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.