لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29422

(آموزه‌های نو ق۲ – برابری جنسیتی (قسمت دوم

90

در قسمت اول برابری جنسیتی دیدیم که به نظر جاستین فین هیچ کدام از ما کاملا به خواسته‌اش نمی‌رسد مگر اینکه اول به برابری جنسیتی برسیم و برای رسیدن به برابری جنسیتی باید نگاهمان به خصوصیت‌های مرتبط با مردانگی و زنانگی را تغییر دهیم.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.