لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29404

حال دل ما – با عشق از پس قاب

186

حکایت سه دوست با سه باور و سه سرنوشت متفاوت.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.