لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29403

فصل مشترک ف٢ – گرمایش زمین و تاثیرات آن

121

گفتگویی داشتیم با مژگان سمیعی کارشناس محیط زیست و از ایشان پرسیدیم که پدیده گرمایش زمین چیست و چه تاثیری بر تغییر محیط اطراف ما داشته و خواهد داشت؟ همچنین نگاهی داشتیم به تغییرات اقلیمی ایران و خاورمیانه.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.