لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29384

نقطه سرخط – تحلیلی جامعه‌ شناختی درباره‌ پول

107

این هفته، در نقطه‌ سرخط، به پول می پردازیم. با مرور یادداشت «پول، پول، پول» بررسی می کنیم که پول در جامعه‌ ایرانی از گذشته تا حال، چه نقش و کارکردی داشته و دارد، و این عملکرد آن در گذر زمان چه تغییراتی کرده است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.