لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29363

جواهر وجود (۴۱) – محبت و دوست داشتن

200

چگونه به فرزندانمان بیاموزیم که با توجه ومهربانی مخصوص، نسبت به دیگران رفتار کنند که نشان دهند. آن ها برایشان بسیار عزیز و ارزشمند و مهم هستند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.