لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29315

سوال از من، جواب از مامان (۳۸) – رضایت والدین ق۱

152

یکی از قوانین محکم در عقد بهائی رضایت والدین هردوطرف یعنی هم دختر هم پسر است. چرا حضرت بهاءالله چنین حکمی را صادر فرمودند؟ آیا این حکم موجب اختلاف بین فرزندان ووالدین نمی شود؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.