لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29315

سوال از من، جواب از مامان (۳۸) – رضایت والدین ق۱

97

یکی از قوانین محکم در عقد بهائی رضایت والدین هردوطرف یعنی هم دختر هم پسر است. چرا حضرت بهاءالله چنین حکمی را صادر فرمودند؟ آیا این حکم موجب اختلاف بین فرزندان ووالدین نمی شود؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.