زاویه سوم (۵) – دموکراسی و اقتصاد ق۱

آیا دموکراسی راه اقتصاد آزاد را باز می‌کند یا اقتصاد آزاد بستر دموکراسی را فراهم می‌کند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29314