برنامه کامل ۲۳ تیر ۱۳۹۷

در این روز شنبه پیام دوست شامل دو بخش «زاویه سوم» و «سوال از من جواب از مامان» خواهد بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29313