لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29286

یک قهرمان (۴۱) – شلدون اسمیت و چرخه عدم وجود پدر در خانواده

120

شلدون که سال ها کودکی را بدون پدر سپری کرده، سعی دارد با فراهم کردن طرحی آموزشی، پدران جوان را به ماندن در کانون خانواده تشویق کند و حس مسئولیت پذیری را در آن ها افزایش دهد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.