لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29284

بانوی سرزمین من (۲۱) – اهمیت کسب مهارت های آموزشی برای جوانان

211

یکی از مسائلی که همیشه در مباحث جامعه شناسی مطرحه، این نکته است که جوانان به‌ عنوان نیروی محرک و منبع انرژی مثبت نقش عمده و اساسی در تعیین جهت‌ گیری‌ها و توسعه‌ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دارن.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.