لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29282

برنامه کامل ۲۲ تیر ۱۳۹۷

119

پرده هفتم در این روز جمعه «یک قهرمان»، «چند ثانیه با شما»، «موج مثبت»، «بانوی سرزمین من» و «یک فنجان چای داغ» را برای شنیدن شما انتخاب کرده است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.