لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28934

یک فنجان چای داغ (۱۷) – رشد جمعیت دیدگاهی مثبت و یا منفی

206

گفتگویی کوتاه با آقای امین قضایی جامعه شناس در خصوص روند رشد جمعیت در دهه های گذشته و چالش‌هایی که جهان به این سبب با آن روبرو خواهد شد. آیا رشد جمعیت به معنای افزایش نیروی کار است؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.