لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28929

برنامه کامل ۱۵ تیر ۱۳۹۷

71

پرده هفتم این هفته هم پنج بخش را برای شنیدن شما انتخاب کرده است که به ترتیب پخش عباتند از «یک قهرمان» ، «چند ثانیه با شما» ، «موج مثبت»، «کافه هنر» و «یک فنجان چای داغ».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.