لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28895

آموزه‌های نو – ف۴ ق۱۷

159

مرور مقاله «تام پتی: بهائیان و عدالت» نوشته پیتر لیون


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.