لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28894

برنامه کامل ۱۴ تیر ۱۳۹۷

118

«نقطه سر خط»، «آموزه های نو» و «ما دوتا» مثل همیشه سه بخش اصلی مجله جوانان را تشکیل می دهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.