لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28867

پیشنهاد (۳۷) – بازی کنیم

73

مهمان این هفته‌ برنامه‌ پیشنهاد، هومن عبدی است که با شور و هیجان خاص خودش از مزایا بازی کردن، چه بازی ها فکری و چه فیزیکی، صحبت می کند و پیشنهاد می دهد که بازی کردن را به جزیی همیشگی از زندگی مان تبدیل کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.