لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28860

جواهر وجود (۴۰) – عزم و تصمیم گیری

185

چه کنیم که فرزندانمان تمام تلاش ها خود را روی یک کار واحد و مخصوص ادامه بدهند تا به نتیجه برسند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.