لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28859

برنامه کامل ۱۲ تیر۱۳۹۷

172

سه شنبه نقره ای این هفته بخش دیگری از «جواهر وجود» وسپس «سپهر سخن» را تقدیم حضور شنوندگانش خواهد کرد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.