لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28847

این روزها به یاد تو – به یاد مهرداد حیرانی زندانی عقیدتی

114

ماموران وقتی از منزل مهرداد حیرانی، شهروند ۶۷ ساله بهائی خارج می‌ شدند به پسرش گفتند که بازداشت پدر را خبررسانی نکنند چون رسانه‌ای کردن، وضعیت آقای حیرانی را بدتر و خطرناک خواهد کرد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.