لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28825

کرسی صلح – نژادپرستی

155

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است.
در این گزارش به بررسی ریشه ها و عوامل نژادپرستی در آمریکا می‌پردازیم و راه حل هایی احتمالی را با هم مرور می کنیم.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.