لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28808

پندها و پیمان ها – محمد رضا شفیعی کدکنی

211

محمد رضا شفیعی کدکنی، در کدکن نیشابور به دنیا آمد. او هرگز به مدرسه نرفت، اما در جوانی رتبه اول کنکور دانشگاه را کسب کرد. سرودن شعر را از جوانی آغاز کرد و «در کوچه باغهای نیشابور» اولین اثر اوست.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.