لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28806

برنامه کامل ۹ تیر۱۳۹۷

235

در این روز شنبه برنامه را با قسمت سوم از برنامه جدید زاویه سوم شروع می‌کنیم و با نمایش رادیویی سؤال از من جواب از مامان ادامه می‌دهیم و در آخر بخش دیگری از پندها و پیمانها را به سمع و نظر شما می‌رسانیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.