لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28789

بانوی سرزمین من (۲۰) – نگاهی اجمالی به حقوق حقه کودکان

123

اعلامیه‏ حقوق کودک بیان کننده حقوقی است که تمامی آن، با آنچه که سال‏‌ها پیش، در آثار بهائی مورد تاکید قرار گرفته، توافق دارد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.