لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28788

یک فنجان چای داغ (۱۶) – مدرسه‌ای برای کمک به کودکان کار

171

کودکان کار روزهای کودکی خود را به کار مشغول می‌شوند تا به والدین خود در مخارج زندگی کمک کنند. این هفته راجع به مدرسه ای می شنویم که کمک می‌کند این بچه ها تحصیل و کودکی خود را از دست ندهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.