لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28788

یک فنجان چای داغ (۱۶) – مدرسه‌ای برای کمک به کودکان کار

89

کودکان کار روزهای کودکی خود را به کار مشغول می‌شوند تا به والدین خود در مخارج زندگی کمک کنند. این هفته راجع به مدرسه ای می شنویم که کمک می‌کند این بچه ها تحصیل و کودکی خود را از دست ندهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.