لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28785

چند ثانیه با شما (۳۹) – کودکان کار پدیده ای تلخ و غیرقابل انکار

137

از آن جایی که هزاران کودک در مشاغل خطرناک مشغول به کار بوده و به این سبب سلامت و امنیت روانی آنان در حال تهدید است اعضای سازمان ملل متعهد شدند که تا سال ۲۰۲۵ به پدیده کودکان کارخاتمه دهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.