لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28784

یک قهرمان (۳۹) – پان چونگ پزشکی با رویایی بزرگ

114

دیدن والدین سرگردان در راهروهای بیمارستان که فرزندان خود را از راه‌های دور برای درمان به پایتخت می آوردند و جایی برای اقامت نداشتند، برای پزشک بیمارستانی در پرو آغازگر یک پروژه بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.