لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28783

برنامه کامل ۸ تیر ۱۳۹۷

143

پرده هفتم این جمعه ابتدا یک قهرمان را به ما معرفی می‌کند و سپس به ترتیب چند ثانیه باشما ، موج مثبت ، بانوی سرزمین من و در پایان یک فنجان چای داغ را ارائه خواهد کرد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.