لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28757

آموزه‌های نو – ف۴ ق۱۶

220

مرور مقاله‌های «بیایید خدمات بی اجر و مزد زنان به جامعه رو ارج نهیم» نوشته گرگ هاجز، و «جامعۀ کوچک شما کدام است»، نوشتۀ دیوید لنگنس.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.