لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28756

ما دوتا (۶۱) – نردبان روح

172

تهمینه : یکی از خصوصیّات ویژه تعالیم بهائی اینه که حضرت بهاءالله در کتاب اقدس، موسیقی رو حلال اعلام کردن .
آرش: البته این طور هم نبوده که در همه ادیان موسیقی حرام باشه، در خیلی هاشون که موسیقی و حتی رقص جزئی از مراسم و عبادات مذهبی یه. یعنی رقص مذهبی داریم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.