لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28745

برنامه کامل ۶ تیر۱۳۹۷

174

در این روز چهارشنبه هم با خبرنگار همراه خواهیم شد و قبل از آن هم یکی دیگر از نامه های شاداب دخت را می‌شنویم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.