لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28735

برنامه کامل ۵ تیر۱۳۹۷

140

در این سه شنبه نقره ای با هم به «جواهر وجود» و «سپهر سخن» گوش خواهیم سپرد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.