لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28734

سپهر سخن – ف۳ ق۸ – ظهور کمالات انسانی

105

حضرت عبدالبهاء می فرمایند: حدود و قیود در ظهور کمالات انسانی حجاب ظلمانی گردد و آزادی سبب ظهور موهبت الهی شود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.