لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28722

این روزها – پناهندگی از چالش‌های بزرگ جهان امروز ما

141

آنچه دلگرم کننده و امیدبخش است کوشش انسانهایی است که بین هویت انسانی خود و هویت انسانی پناهندگان تفاوتی نمیبینند، و با مشارکت پناهندگان در سازندگی، پویایی و شکوفایی جامعه، سعی در دوباره ساختن خانه ای نو برای تمامی افراد جامعه دارند!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.